lees verder

Verbeter de Rozengracht niet straks, maar NU!

Over twee jaar wordt de Rozengracht opnieuw ingericht, terwijl er nu al aanpassingen kunnen worden gedaan die de straat veiliger maken.

De gemeente begint op zijn vroegst in 2021 met de herinrichting van de Rozengracht. Eerst voert de gemeente de herstelwerkzaamheden van de bruggen op de Raadhuisstraat en de Rozengracht uit. Tot die tijd blijft de Rozengracht een racebaan. Wij vinden dit gevaarlijk en onwenselijk.

Op korte termijn kunnen er maatregelen worden genomen die de Rozengracht veiliger maken. Wij verzoeken de gemeente daarom om zo snel mogelijk om in actie te komen:

  • Maximum snelheid naar 30 km/u Verlaag direct de maximale snelheid voor automobilisten van 50 km/u naar 30 km/u;
  • Handhaving maximum snelheid 30km/u Plaats flitscamera's om de maximum snelheid van 30 km/u te handhaven;
  • Veilige zebra's Verhoog de zebrapaden tot snelheidsvertragende drempels. Leg ervoor ook fietsvertragende stroken neer, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken.

Door bovengenoemde maatregelen zal het gemotoriseerd verkeer rustiger gaan rijden. De straat wordt hierdoor veiliger voor fietsers en voetgangers.

Steun dit idee

Ben je ook voor deze aanpassingen? Onderteken dan de petitie op petities.nl